Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat

Modern toplum yaşantısının beraberinde getirmekte olduğu çok önemli olumsuz etkenler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de iş dünyası ile doğrudan ilgi olurken meslek eylemlerinin devam ettirilebilmesi ya da bazı işler bünyesinde devamlı olarak çalışma gerçekleştiriliyor olması bu çalışan şahıs üzerinde doğrudan bu meslek ile ilgili olan bazı hastalıklar ile karşı karşıya kalması muhtemel olmaktadır.

Bu gibi etkenler dolayısı ile de Sosyal Güvenlik Sistemleri bünyesinde söz konusu hastalıklar, mesleki risk olarak değerlendirme altına alınmaktadır. Günümüzde aktif şekilde uygulanmakta olan doktrin çerçevesinde meslek hastalığı, sigortalı olarak çalışma gerçekleştirmekte olan işçinin gerçekleştirdiği işin yapısı gereceği yenilenen bir neden ile ya da iş uygulamasının sürdürülmesi nedeni karşı karşıya kaldığı geçici ya da devamlı hastalık, bedensel ya da ruhsal engellilik durumu olarak kabul edilmektedir.

Günümüz modern hukuk sistemi çerçevesinde özellikle İş Kanunu aracılığı ile çalışan kişilerin haklarının en etkin biçimde korunabilmesi hedeflenir. Bu çerçevede de günümüzde meslek hastalığı tazminat alma hakkını doğurmakta olan çalışanın meslek hastalığı ile karşı karşıya kaldığını gösteren durumlara ilişkin detaylar iş uygulamasının yapısı ve sürdürülmesi koşulları veya iş yerinin söz konusu hali nedeni ile yavaş yavaş meydana gelen bir sağlık sorunu olması gerekliliği bulunmaktadır.

Günümüz Türkiye’sinde meslek hastalıklarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bildirimler çerçevesinde söz konusu araştırmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) denetim ile görevlendirmiş olduğu memurları aracılığı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) iş müfettişleri aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor. Özellikle de hangi durumların bu meslek hastalıkları kapsamına alınacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin biçiminin nasıl olacağı ve içerik kapsamı, veriliş usulü gibi noktaların uygulanmasına yönelik diğer usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çıkartılan yönetmelikleri ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda da Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü çerçevesinde meslek hastalıkları 5 ana grup içerinde toplanmıştır. Buna göre;

*Kimyasal maddeler ile ilgili olan meslek hastalıkları A grubunu

*Mesleki deri hastalıkları B grubunu

*Pnömokonyozlar ve diğer meslek solunum sistemi hastalıkları C grubunu

*Mesleki niteliklerdeki bulaşıcı hastalıkları D grubunu

*Fiziki etkilere bağlı olan meslek hastalıkları E grubunu oluşturmaktadır.

Bu kapsamda günümüz Türkiye’sinde meslek hastalıklarına etken oluşturabilecek maddeler ise 6 gruba bölünürken, bu maddeler;

  • Madensel cisimlerden kaynaklı olarak meydana gelmesi
  • Organik cisimlerden kaynaklı meydana gelmesi
  • Fizik ve mekanik kaynaklı olarak ortaya çıkması
  • Tozlar dolayısı ile meydana gelmesi
  • Bakteri kaynaklı olarak oluşum gerçekleştirmesi
  • Örgütün psiko-sosyal atmosferi dolayısı ile yaşanması şeklinde listelenmektedir.

Günümüzde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 16. Maddesi dahilinde söz konusu meslek hastalıkları durumunda işçi hakları çerçevesinde meslek hastalığı tazminat ödemesi gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede de iş hakları arasında bulunan ve koşullara göre değişkenlik gösteren geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği, hak sahiplerine ölüm geliri, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği şeklindedir.

Bu çerçevede son derece kapsamlı olan ve ispat gerektiren bu tip meslek hastalığı durumlarına ilişkin olarak hak kaybı yaşanmaması ve hakkın tam olarak alınabilmesi için modern iş hukuku avukatı Ankara hizmetlerinden ve desteğinden faydalanılması en etkin şekilde sonuç elde edilebilmesine yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.