Pazar Profili Örnek Çalışma (Kosgeb Girişimci Desteği İş Planı İçin)

Girişimcilerin kurmak istedikleri iş fikri alanında yapılan pazar araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılan pazar profili sayesinde, pazarı ve endüstriyi analiz edebilme pr0jeksiyonuna sahip oluyoruz.

İş planı özellikle KOSGEB tarafından organize edilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri sayesinde önemi ve uygulaması yaygınlaşan bir iş fikrini olgunlaştırma ve projeksiyonlandırma aracıdır.

Pazar ve rekabet bölümünün alt başlıklarından olan pazar profili kısmında girişimcinin kuracağı iş kolunun ait olduğu pazarı tanımlayıp bir somut profil ortaya koymanız amaçlanmaktadır. Pazar hakkında bilgilendirme, işlerin nasıl yürüdüğü, pazarın dinamikleri, müşteri bulma ve satış yapma konusunda genel pazar bilgileri, yeni trendler gibi pazar hakkında genel bir proifl çizmemize yarayan bilgilere yer verilmelidir.

Özellikle KOSGEB yeni girişimci desteği için iş planı hazırlayan arkadaşlara örnek olması açısından daha önce hazırladığımız “Oto tamir bakım servisi” iş planındaki ilgili pazar profili kısmını sizinle paylaşıyorum

Umarım bu pazar profili örneği sizin için açıklayıcı ve faydalı olur.

OTO TAMİR BAKIM SERVİSİ İş Planından

3.2 Pazar Profili

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme süreçleri incelendiğinde genel olarak 3 temel değişim gözlenmektedir.

• Gelişmenin genel yönü tarımdan sanayiye, sanayiden de hizmetler kesimine doğrudur.

• Bu gelişim sürecinde, toplam imalat sanayi içinde ağır sanayinin payı artmaktadır,

• Ağır sanayi içinde de otomotiv sektörünün payı artış göstermektedir.

Otomotiv sektörü; pazarlama, tamir bakım ve yedek parça, parça satışları, finansman ve sigortacılık gibi pek çok alt bölümde geniş iş hacmi oluşturduğu için ekonomik kalkınmada sürükleyici bir özelliğe sahiptir.

Otomotiv sanayi, ülkemizde gelişmekte olan 3 büyük sektör arasındadır. Sektörün gelişimine paralel olarak oto tamir, bakım servisleri oldukça fazla çalışma olanaklarına sahiptir. Ülkemizde, yurt içindeki taşımacılık hizmetlerinin hemen hemen tamamı, ulaştırmanın tamamına yakın bir kısmı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi motorlu araçlarla yapıldığı dikkate alınırsa bu mesleğin çok geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

Otomasyon ve bilgisayar kullanımı gibi değişen teknoloji, artan rekabet ve bunların yüksek maliyetleri bu alanda iyi eğitimli, nitelikli eleman ihtiyacını giderek arttırmaktadır.

Eskinin geniş kapsamlı “Oto Motor Tamirciliği” mesleği giderek yerini farklı uzmanlık alanlarına (oto elektrik/elektronik, ön düzen, motor yenileme vb. ) bırakmaktadır. Bu gelişme alanda yeni çalışma olanakları oluşturmaktadır. Son yıllarda iş bölümünde meydana gelen değişimler nedeniyle, “Oto Motor Tamirciliği” özellikle ağır ve hafif araçların bakım ve onarımlarından sorumludur. “Ağır Araçlar” ve “Hafif Araçlar” arasındaki ayrım çizgisi, Türkiye’de giderek belirginleşmektedir. Ayrıca, bu meslekte elektronik giderek önem kazanmaktadır.

Diğer taraftan elektrikli araçlar, LPG veya doğalgaz gibi alternatif yakıtlı araçlar, güneş veya hidrojenle çalışan araçlar gibi yeni yaklaşımlar otomotiv sektörünün geleceğini etkilemektedir. Yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar sektörü sürüklerken, küçük sanayi sitelerinde görerek öğrenme yoluyla iş yapan tamir ustaları hızla çağın gerisinde kalmakta ve müşteri kaybetmektedir. Bu yeniliklere hızla ayak uydurabilen, yeni teknoloji ve yaklaşımları hizmetlerine uyarlayabilen firmalar ayakta kalabilecektir. Diğer taraftan bu gelişmeler yeni fırsatlar oluşturmakta ve yeni girişimciler için yükselme fırsatlarını oluşturmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.